Oznámenie o uložení zásielky Kováčiková.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozenkov.pdf

výrub 2020-545.pdf

Oznámenie o uložení zásielky Maďar.pdf

Návrh rozpočtu na r. 2021-2023

Oznámenie o uložení zásielky-Melichercikova-3x.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2021 Dolná Seč.pdf

Oznámenie o uložení zásielky 2020-710-Melichercikova.pdf

Oznámenie o uložení zásielky 2020-694.pdf

Oznámenie Melicherčíková.pdf

Návrh VZN - ÚP.pdf

Novogal žiadosť.pdf

Stavebné povolenie - rekonštrukcia chodníka

Oznámenie o prerokovaní ÚPN

Verejná vyhláška LE Tekovský Hrádok

Návrh záverečného účtu obce za rok 2019

Verejná vyhláška - chodníky (3.6.2020)

Návrh plánu kontrolnej činnosti (29.5.2020)

Zámer - pozemok, nehnuteľnosť - prenájom (26.5.2020)