Zámer - prenájom multifukčného ihriska

Ver.vyhl.-vodna-stavba-Horna-Sec.pdf

2022-05 oznámenie o uložení zásielky-Dohanyova.pdf

 

Oznámenie o uložení zásielky 2021-772-Madar.pdf

Oznámenie o prerokovaní konceptu.pdf

Zamer-prenajom-skolka.pdf

Zasielka Melichercikova -dec. 2021.pdf

2021-733 doručenie zásielky Dohányová.pdf

OU Levice posudzovanie vplyvov na zivotne prostredie.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2022 DS.pdf

navrh rozpoctu 2022,2023,2024.pdf

VZN TKO 2021 Návrh.pdf

Upozornenie výrub stromov.pdf

Prečistenie koryta Hrona.pdf

Oznámenie o uložení zásielky 2021-498-Melichercikova.pdf

Ponuka na predaj spoluvlastníckeho podielu.pdf

2021-488 oznámenie o uložení zásielky-Lakatosova.pdf

2021-487 oznámenie o uložení zásielky-Lakatos.pdf