Oznamenie o ulozeni zasielky 2022-321 - Madar.pdf

Oznamenie strategicky dokument 2022-300.pdf

Oznámenie o zrušení TP Štrbková, Štrbka

Oznamenie-o-ulozeni-2022-228-Lakatos.pdf

Stavebné povolenie - rekonštrukcia komunikácie

Ročný výkaz o komunálnom odpade za 2021

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie o začatí správneho konania Galko.pdf

SK-Dolna-Sec-2021.pdf

Návrh VZN 1-2022

Zámer - prenájom multifukčného ihriska

Ver.vyhl.-vodna-stavba-Horna-Sec.pdf

2022-05 oznámenie o uložení zásielky-Dohanyova.pdf

 

Oznámenie o uložení zásielky 2021-772-Madar.pdf

Oznámenie o prerokovaní konceptu.pdf

Zamer-prenajom-skolka.pdf

Zasielka Melichercikova -dec. 2021.pdf