2021-733 doručenie zásielky Dohányová.pdf

OU Levice posudzovanie vplyvov na zivotne prostredie.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2022 DS.pdf

navrh rozpoctu 2022,2023,2024.pdf

VZN TKO 2021 Návrh.pdf

Upozornenie výrub stromov.pdf

Prečistenie koryta Hrona.pdf

Oznámenie o uložení zásielky 2021-498-Melichercikova.pdf

Ponuka na predaj spoluvlastníckeho podielu.pdf

2021-488 oznámenie o uložení zásielky-Lakatosova.pdf

2021-487 oznámenie o uložení zásielky-Lakatos.pdf

Mimoriadne núdzové opatrenia - odstrel diviakov.pdf

nariadenie chovateľom ošípaných.pdf

Predaj podielu v Pasienkovom spolocenstve.pdf

Oznámenia o uložení zásielky 2021-422 - Dohányová.pdf

Odstávka elektriny 16.7.2021 - Bližšie informácie TU.

Zámer Sabo-Balog.pdf

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru. Bližšie informáciu TU.

2021-347-oznamenie o ulozeni zasielky Dohanyova.pdf