Úvod

Pozývame vás na 5. zasadnutie  obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 25.06.2019 o 18,00  hod. v kultúrnom dome v Dolnej Seči. Bližšie informácie TU. 

AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH
Nebuďte prenášačom smrteľnej choroby ošípaných


Ponuka na legalizáciu stavieb.


Milí susedia!

Chcete niečo kúpiť alebo predať? Máte prebytok vajíčok, či deti vyrástli detský bicykel? Môžete na to použiť novú „BAZÁROVÚ NÁSTENKU“ v priestoroch obecného úradu. Stačí napísať jednoduchý inzerát a pripnúť ho na „BAZÁROVÚ NÁSTENKU“ Inzerát by mal obsahovať:  čo predávate/kupujete, dátum zadávania inzerátu, telefónne číslo.

Ďalej môžete napísať aj cenu prípadne pridať fotku. Každý inzerát bude vyvesený mesiac. Takto si navzájom pomôžeme zbaviť sa toho, čo máme navyše, alebo lacno kúpiť niečo, čo nám chýba.


Doklady o vývoze odpadových vôd treba uchovávať v zmysle zákona za posledné dva roky

Ten kto odvoz odpadových vôd vykonával, je povinný vydať doklad o vývoze tomu, kto o vývoz požiadal. Bližšia informácia k Novele zákona o vodách.


BETÓNOVÉ KOCKY SÚ MAJETKOM OBCE

Upozorňujeme občanov, že betónové kocky z chodníkov sú riadne zaevidovaným obecným majetkom a akékoľvek neoprávnené nakladanie s týmito betónovými kockami, sa bude považovať za porušenie interných predpisov obce.


SLUŽBY SČK

Ponuka aktivít a služieb, ponúkaných Slovenským červeným krížom. Stiahnete TU.

 

 

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

Oznámenie o strategickom dokumente - Levice (21.6.2019)


Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 (10.6.2019)


Návrh VZN - daň za užívanie verejného priestranstva (3.6.2019)


Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemku (31.5. 2019)


Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy športového areálu (31.5. 2019)


Návrh VZN o zrušení požiarneho poriadku (31.5. 2019)


Žiadosť o oznámenie zmeny v hlásení do CEHZ pre chovateľov HZ
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
(24.5.2019)


Verejná vyhláška - určenie lesného celku Čifáre (7.5.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-súťaž-športový-areál (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019-II.pdf-predaj pozemku (26.4.2019)


Voľba hlavného kontrolóra (26.4.2019)


Zámery OZ 16.4.2019.pdf (24.4.2019)


Oznámenie o uložení zásielky - Melicherčíková (10.4.2019)


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Oznámenie o začatí konania - výrub drevín


Návrh VZN o o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov


Návrh plánu kontrolnej činnosti


Verejná vyhláška - Rozhodnutie - vodná stavba - Podlužianka (30.11.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kováčiková (21.11.2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Melicherčík (13.11.2018)


Správne konanie výrub (11.10.2018)


Verejná vyhláška Filová (5.10.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Kacz (24.9.2018)


Verejná vyhláška - OÚ Levice - stavba - Podlužianka (24.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Žňava (4.9.2018)


Oznámenie o uložení zásielky Dohányová (10.8.2018)


Verejná vyhláška - Tekovský Hrádok - predĺženie stavebného povolenia


Informácia o projekte Dolná Seč - rekonštrukcia chodníkov pre chodcov


Návrh - Záverečný účet obce za rok 2017 (29.5.2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (19. 3. 2018)


Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín (24. 1. 2018)


Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Bačkor (23.1.2018)