Úvod


27. august (sobota) - ukončenie cyklosezóny

Bližšie info.

 


10. september - súťaž vo varení regionálnych špecialít.

Bližšie info.

 


Prerušenie disribúcie elektriny dňa 27.7.2016. Bližšie informácie TU.

Prerušenie disribúcie elektriny dňa 12.8.2016. Bližšie informácie TU.

 

VYHLÁSENIE

ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


 

Tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať každý

nepárny týždeň v utorok.

 


Výzva na odstránenie porastov

 

Triedený odpad

ČO SA ZBIERA A ČO SA NEZBIERA


Upozornenie pre stavebníkov

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy


Výbor Pasienkového spoločenstva Obce Dolná Seč

oznamuje

spoluvlastníkom podielov v spoločenstve a občanom obce, že ponúka na predaj palivové drevo. Čítať ďalej ...

 

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

 

 

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOVŽiadosť o odpustenie miestneho poplatku za komunálny odpad si stiahnete tu

 


 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ