Úvod

 

V dňoch  16. - 20. októbra 2017 (pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok) bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie železničnej dopravy na traťovom úseku Levice – Tekovské Lužany a späť.

V dôsledku výluky v dňoch  16., 18. a 19. októbra 2017 budú vlaky :

Os 5905 Štúrovo 7:20 h – Tekovské Lužany 8:08 h – Levice 8:23 h

Os 5908 Levice 13:05 h – Tekovské Lužany 13:21 h – Štúrovo 14:11 h

v úseku Levice – Tekovské Lužany nahradené autobusmi (NAD).

V dôsledku výluky v  dňoch 17. a 20. októbra 2017 budú vlaky :

Os 5905 Štúrovo 7:20 h – Tekovské Lužany 8:08 h – Levice 8:23 h

Os 5908 Levice 13:05 h – Tekovské Lužany 13:21 h – Štúrovo 14:11 h

Os 5907 Štúrovo 13:18 h – Tekovské Lužany 14:10 h – Levice 14:25 h

Os 5910 Levice 15:13 h – Tekovské Lužany 15:30 h – Štúrovo 16:19 h

Os 5909 Štúrovo 15:23 h – Tekovské Lužany 16:19 h – Levice 16:34 h

v úseku Levice – Tekovské Lužany  nahradené autobusmi (NAD).

Dôležité upozornenia :

Počas výluky nie je povolená v úseku Levice – Tekovské Lužany a opačne preprava imobilných cestujúcich, cestovných batožín a bicyklov  vo všetkých vlakoch nahradených autobusmi.

Predpokladané meškanie vlakov z dôvodov výlukových prác  cca 20 min.

Popis zastávok náhradnej autobusovej dopravy

Železničná stanica

Miesto zastavenia NAD

Levice

pred staničnou budovou

Dolná Seč

št. cesta pri odbočke k zastávke ŽSR

Tekovský Hrádok

zastávka SAD „Tekovský Hrádok, rázc. k žel. zastávke“

Tekovské Lužany

pred staničnou budovou


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach zasiela usmernenie k ochrane úrody pred požiarmi v roku 2017.

Ak nie je vo vašich silách uhasiť požiar, okamžite privolajte hasičskú jednotku:

Integrovaný systém na tel. číslo 112, alebo 150

Bližšie informácie TU


VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE od 15.06.2017 od 14,00 h do odvolania

Bližšie informácie TU


Vážení občania

zelený biologicky rozložiteľný odpad, môžete  vyviesť na miesto pri Lapoši  vyznačené tabulou KONÁRE  a ZELENÝ ODPAD,

a použitý kuchynský olej - od 7.00 hod. do 7.30 hod. pracovníkovi obce na OcÚ.


Zmena otváracích hodín pošty:

Nové otváracie hodiny ( s platnosťou od 01.05.2017):

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok: 07:30- 11:30, 13:00- 14:00 hod.

Streda: 07:30 - 08:40, 13:00 - 17:00 hod.

Bližšie informácie


OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V LEVICIACH ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v celom katastrálnom území okresu LEVICE dňom 5.4.2017 od 14,00 hod.

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :
  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Mesto Levice oznamuje, že zápis detí narodených od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2011 do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2017/2018 bude dňa 21. apríla a 22. apríla 2017 nasledovne:

21. apríla 2017 (piatok ) od 14.00 hod. – 18.00 hod.

22. apríla 2017 (sobota ) od   8.00 hod. – 12.00 hod.

Bližšie informácie sú v priloženom materiáli


Tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať každý nepárny týždeň v utorok.


Výzva na odstránenie porastov


Triedený odpad ČO SA ZBIERA A ČO SA NEZBIERA


Upozornenie pre stavebníkov

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy


Výbor Pasienkového spoločenstva Obce Dolná Seč

oznamuje spoluvlastníkom podielov v spoločenstve a občanom obce, že ponúka na predaj palivové drevo. Čítať ďalej ...


Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení


Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 23.1.2015 bolo na Mestskom úrade v Leviciach otvorené

Konzultačné pracovisko Centra právnej pomoci.


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV


 

 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ SEČ